X
典籍
战国策·秦韩围梁燕赵救之

  秦、韩围梁,燕、赵救之。谓山阳君曰:“秦战而胜三国,秦必过周、韩而有梁。三国而胜秦,三国之力,虽不足以攻秦,足以拔郑。计者不如构三国攻秦。”

相关翻译
秦国、韩国围攻梁国,燕国、赵国援救它。派人对山阳君说:泰 ...
相关赏析