X
典籍
战国策·或谓皮相国

  或谓皮相国曰:“魏杀吕辽而卫兵,亡其北阳而梁危,河间封不定而齐危,文信不得志,三晋倍之忧也。今魏耻未灭,赵患又起,文信侯之忧大矣。齐不从,三晋之心疑矣。忧大者不计而构,心疑者事秦急。秦、魏之构,不待割而成。秦从楚、魏攻齐,独吞赵,齐、赵必俱亡矣。”

相关翻译
有人对皮相国说:“魏国杀吕辽而卫国遭到了秦兵的进攻,失掉 ...
相关赏析