X
典籍
战国策·赵使机郝之秦

  赵使机郝之秦,请相魏冉。宋突谓机郝曰:“秦不听,楼缓必怨公。公不若阴辞楼子曰:‘请无急秦王。’秦王见赵之相魏冉之不急也,且不听公言也,是事而不成,魏冉固德公矣。

相关翻译
赵国派仇郝到秦国去,准备请求秦昭王任命魏冉为相国。宋突对 ...
相关赏析