X
典籍
战国策·魏因富丁且合于秦

  魏因富丁且合于秦,赵恐,请效地于魏而听薛公。教子欬谓李兑曰:“赵畏横之合也,故欲效地于魏而听薛公。公不如令主父以地资周最,而请相之于魏。周最以天下辱秦者也,今相魏,魏、秦必虚矣。齐、魏虽劲,无秦不能伤赵。魏王听,是轻齐也。秦、魏虽劲,无齐不能得赵。此利于赵而便于周最也。”

相关翻译
魏国因为富丁的缘故将要跟秦匿联合,赵国恐惧,请求向魏国进 ...
相关赏析