X
典籍
战国策·秦攻赵鼓铎之音闻于北堂

  秦攻赵,鼓铎之音闻于北堂。希卑曰:“夫秦之攻赵,不宜急于如此。’此召兵也。必有大臣欲衡者耳。王欲知其人,旦日赞群臣而访之,先言横者,则其人也。”建信君果先言横。

相关翻译
秦国进攻赵国,摇动大铃的声音在北堂都能听到。希卑说:“秦 ...
相关赏析