X
典籍
战国策·苦成常谓建信君

  苦成常谓建信君曰:“天下合从,而独以赵恶秦,何也?魏杀吕遗,而天下交之。今收河间,于是与杀吕遗何以异?君唯释虚伪疾,文信犹且知之也。从而有功乎,何患不得收河间?从而无功乎,收河间何益也?”

相关翻译
苦成常对建信君说:“天下各国都参加合纵,可是当世唯独认为 ...
相关赏析