X
典籍
战国策·犀首见梁君

  犀首见梁君曰:“臣尽力竭知,欲以为王广土取尊名,田需从中败君,王又听之,是臣终无成功也。需亡,臣将侍;需侍,臣请亡。”王曰:“需,寡人之股掌之臣也。为子之不便也,杀之亡之,毋谓天下何,内之无若群臣何也。今吾为子外之,令毋敢入子之事。入子之事者,吾为子杀之亡之,胡如?”犀首许诺。于是东见田婴,与之约结;召文子而相之魏,身相于韩。

相关翻译
公孙衍拜见魏王说:“臣下尽智尽力,想以此替大王扩张土地取 ...
相关赏析