X
典籍
战国策·史举非犀首于王

  史举非犀首于王。犀首欲穷之,谓张仪曰:“请令王让先生以国,王为尧、舜矣;而先生弗受,亦许由也。衍请因令王致万户邑于先生。”张仪说,因令史举数见犀首。王闻之而弗任也,史举不辞而去。

相关翻译
史举在魏王面前指责公孙衍,公孙衍要使史举陷于困境,就对张 ...
相关赏析