X
典籍
战国策·魏文子田需周宵相善

  魏文子、田需、周宵相善,欲罪犀首。犀首患之,谓魏王曰:“今所患者,齐也。婴子言行于齐王,王欲得齐,则胡不召文子而相之?彼必务以齐事王。”王曰:“善。”因召文子而相之。犀首以倍田需、周宵。

相关翻译
田文、田需、周宵彼此很友好,想要加罪予公孙衍。公孙衍担心 ...
相关赏析