X
典籍
战国策·魏惠王起境内众

  魏惠王起境内众,将太子申而攻齐。客谓公子理之傅曰:“何不令公子泣王太后,止太子之行?事成则树德,不成则为王矣。太子年少,不习于兵。田朌,宿将也,而孙子善用兵。战必不胜,不胜必禽。公于争之于王,王听公子,公子不封;不听公子,太子必败;败,公子必立;立,必为王也。”

相关翻译
魏王起国内之兵,任命太子申为将进攻齐国。一个外来人对公予 ...
相关赏析