X
典籍
战国策·楼梧约奏魏

  楼梧约秦、魏,将令秦王遇于境。谓魏王曰:“遇而无相,秦必置相。不听之,则交恶于秦;听之,则后王之臣,将皆务事诸侯之能令于王之上者。且遇于秦而相秦者,是无齐也,秦必轻王之强矣。有齐者,不若相之,齐必喜,是以有雍者与秦遇,秦必重王矣。”

相关翻译
楼梧替秦国、魏国约定,将让秦王同魏王在边境上会面。楼梧对 ...
相关赏析