X
典籍
战国策·芮宋欲绝秦赵之交

  芮宋欲绝秦、赵之交,故令魏氏收秦太后之养地秦王于秦。芮宋谓秦王曰:“魏委国于王,而王不受,故委国于赵也。李郝谓臣曰:‘子言无秦,而养秦太后以地,是欺我也,故敝邑收之。’”秦王怒,遂绝赵也。

相关翻译
芮宋想要断绝秦国、赵国的邦交,所以让魏国收回了供养秦太后 ...
相关赏析