X
典籍
战国策·管鼻之令翟强与秦事

  管鼻之令翟强与秦事,谓魏王曰:“鼻之与强,犹晋人之与楚人也。晋人见楚人之急,带剑而缓之;楚人恶其缓而急之。令鼻之入秦之传舍,舍不足以舍之。强之入,无蔽与秦者。强,王贵臣也,而秦若此其甚,安可?”

相关翻译
管鼻让翟强同秦国议事。派人对魏王说:“管鼻同翟强,就如同 ...
相关赏析