X
典籍
战国策·三晋已破智氏

  三晋已破智氏,将分其地。段规谓韩王曰:“分地必取成皋。”韩王曰:“成皋,石溜之地也,寡人无所用之。”段规曰:“不然。臣闻一里之厚,而动千里之权者,地利也。万人之众,而破三军者,不意也。王用臣言,则韩必取郑矣。”王曰:“善。”果取成皋,至韩之取郑也,果从成皋始。

相关翻译
韩、魏、赵已经消灭了智伯,将要分割他的土地。段规对韩王说 ...
相关赏析