X
典籍
战国策·秦围宜阳

  秦围宜阳,游腾谓公仲曰:“公何不与赵蔺、离石、祁,以质许地,则楼缓必败矣。收韩、赵之兵以临魏,楼鼻必败矣。韩为一。魏必倍矣,甘茂必败矣。以成阳资翟强于齐,楚必败之。须秦必败,秦失魏,宜阳必不拔矣。”

相关翻译
秦军围困了宜阳,游腾对韩公仲说:“您为什么不把菌、离石、 ...
相关赏析