X
诗词大全
垂老别
朝代:唐朝 作者:杜甫
原文:
四郊未宁静,垂老不得安。
子孙阵亡尽,焉用身独完?
投杖出门去,同行为辛酸。
幸有牙齿存,所悲骨髓乾。
男儿既介胄,长揖别上官。
老妻卧路啼,岁暮衣裳单。
孰知是死别?且复伤其寒。
此去必不归,还闻劝加餐。
土门壁甚坚,杏园度亦难。
势异邺城下,纵死时犹宽。
人生有离合,岂择衰盛端。
忆昔少壮日,迟回竟长叹。
万国尽征戍,烽火被冈峦。
积尸草木腥,流血川原丹。
何乡为乐土?安敢尚盘桓?
弃绝蓬室居,塌然摧肺肝。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
sì jiāo wèi níng jìng ,chuí lǎo bú dé ān 。
zǐ sūn zhèn wáng jìn ,yān yòng shēn dú wán ?
tóu zhàng chū mén qù ,tóng háng wéi xīn suān 。
xìng yǒu yá chǐ cún ,suǒ bēi gǔ suǐ qián 。
nán ér jì jiè zhòu ,zhǎng yī bié shàng guān 。
lǎo qī wò lù tí ,suì mù yī shang dān 。
shú zhī shì sǐ bié ?qiě fù shāng qí hán 。
cǐ qù bì bú guī ,hái wén quàn jiā cān 。
tǔ mén bì shèn jiān ,xìng yuán dù yì nán 。
shì yì yè chéng xià ,zòng sǐ shí yóu kuān 。
rén shēng yǒu lí hé ,qǐ zé shuāi shèng duān 。
yì xī shǎo zhuàng rì ,chí huí jìng zhǎng tàn 。
wàn guó jìn zhēng shù ,fēng huǒ bèi gāng luán 。
jī shī cǎo mù xīng ,liú xuè chuān yuán dān 。
hé xiāng wéi lè tǔ ?ān gǎn shàng pán huán ?
qì jué péng shì jū ,tā rán cuī fèi gān 。
相关翻译

垂老别译文及注释

四野的战争还没得到安平,我已经老了却得不到安宁。子孙们在战场上尽都殉难,兵荒马乱又何需老命苟全。扔掉拐杖出门去拼搏一番,同行的人也为我流泪辛酸。庆幸牙齿完好胃口还不减,悲伤身骨...

相关赏析

垂老别创作背景

公元758年(唐肃宗乾元元年)冬,郭子仪收复长安和洛阳,旋即,和李光弼、王思礼等九节度使乘胜率军进击,以二十万兵力在邺城(即相州,治所在今河南安阳)包围了安庆绪叛军,局势十分可喜。...

垂老别赏析

在平定安史之乱的战争中,唐军于邺城兵败之后,朝廷为防止叛军重新向西进扰,在洛阳一带到处征丁,连老翁老妇也不能幸免。《垂老别》就是抒写一老翁暮年从军与老妻惜别的苦情。一开头,诗人就把...

作者介绍
杜甫
杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下...
四郊未宁静,垂老不得安。 子孙阵亡尽,焉用身独完? 投杖出门去,同行为辛酸。 幸有牙齿存,所悲骨髓乾。 男儿既介胄,长揖别上官。 老妻卧路啼,岁暮衣裳单。 孰知是死别?且复伤其寒。 此去必不归,还闻劝加餐。 土门壁甚坚,杏园度亦难。 势异邺城下,纵死时犹宽。 人生有离合,岂择衰盛端。 忆昔少壮日,迟回竟长叹。 万国尽征戍,烽火被冈峦。 积尸草木腥,流血川原丹。 何乡为乐土?安敢尚盘桓? 弃绝蓬室居,塌然摧肺肝。