诗词大全

南海旅次

朝代:唐朝 作者:曹松
忆归休上越王台,归思临高不易裁。
为客正当无雁处,故园谁道有书来。
城头早角吹霜尽,郭里残潮荡月回。
心似百花开未得,年年争发被春催。
guī xiū shàng yuè wáng tái
guī lín gāo cái
wéi zhèng dāng yàn chù
yuán shuí dào yǒu shū lái
chéng tóu zǎo jiǎo chuī shuāng jìn
guō cán cháo dàng yuè huí
xīn bǎi huā kāi wèi
nián nián zhēng bèi chūn cuī

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

此诗抒写羁旅之情。首联“忆归休上越王台,归思临高不易裁”,从广州的著名古迹越王台落笔,但却一反前人的那种“远望当归”的传统笔法,独出心裁地写成“忆归休上”,以免归思泛滥,不易裁断。如此翻新的写法,脱出窠臼,把归思表现得十分婉曲深沉。

颔联“为客正当无雁处,故园谁道有书来”,诗人巧妙地运用了鸿雁南飞不过衡山回雁峰的传说,极写南海距离故园的遥远,表现他收不到家书的沮丧心情。言外便有嗟怨客居过于边远之意。李煜的“雁来音信无凭”(《清平乐·别来春半》),是写见雁而不见信的失望;而曹松连雁也见不到,就更谈不上期待家书了,因此对句用“谁道有书来”的反问,来表现他的无限懊恼。

颈联“城头早角吹霜尽,郭里残潮荡月回”,展示了日复一日唤起作者归思的凄清景色。出句写晨景,是说随着城头凄凉的晓角声晨霜消尽;对句写晚景,是说伴着夜晚的残潮明月复出。这一联的描写使读者想起唐诗中的有关诗句:“三奏未终天便晓,何人不起望乡愁”(武元衡《单于晓角》);“回潮动客思”(李益《送归中丞使新罗册立吊祭》);“举头望明月,低头思故乡”(李白《静夜思》)。在唐人心目中,明月、晓角、残潮,都是牵动归思的景色。如果说,李白的《静夜思》写了一时间勾起的乡愁,那么,曹松这一联的景色,则融进了作者连年羁留南海所产生的了无终期的归思。

归思这样地折磨着作者,平常时日,还可以勉强克制,可是,当新春到来时,就按捺不住了。因为新春提醒他在异乡又滞留了一个年头,使他归思泉涌,百感交集。“心似百花开未得,年年争发被春催”,形象地揭示出羁旅逢春的典型心境,把他对归思的抒写推向高潮。句中以含苞待放的百花比喻处于抑制状态的归心,进而表现每到春天他的心都受到刺激,引起归思泛滥,那就像被春风催开的百花,竞相怒放,不由自主。想象一下号称花城的广州,那沐浴在春风里的鲜花的海洋,读者不禁为作者如此生动、独到的比喻赞叹不已。这出人意表的比喻,生动贴切,表现出归思的纷乱、强烈、生生不已、难以遏止。写到这里,作者的南海归思在几经婉转之后,终于得到了尽情的倾吐。

这首诗在艺术上进行了富有个性的探索,它没有采用奇特的幻想形式,也没有采用借景抒情为主的笔法,而是集中笔墨来倾吐自己的心声,迂曲婉转地揭示出复杂的心理活动和细微的思想感情,呈现出情深意曲的艺术特色。

参考资料:
1、徐燕等唐诗鉴赏辞典上海:上海辞书出版社,1983:1320-1321

忆归休上越王台,归思临高不易裁。
抒发内心的怀乡之情最好不要登上越王台,因为登高望远只会使内心的思乡情结更加无法排解。

为客正当无雁处,故园谁道有书来。
我正在南海这个鸿雁无法飞到的地方客居,故园的音讯又有谁可以传达呢?

城头早角吹霜尽,郭里残潮荡月回。
城头的角声吹去了霜华,天已经亮了,护城河里尚未退尽的潮汐还荡漾着残月的投影。

心似百花开未得,年年争发被春催。
长年郁结在心中的归思就像含苞待放的花蕾,年年春天一到便被催发开来。

参考资料:
1、彭定求等全唐诗(下)上海:上海古籍出版社,1986:1806
2、于海娣等唐诗鉴赏大全集北京:中国华侨出版社,2010:425

忆归休上越王台,归思临高不易裁(cái)。
越王台:汉代南越王尉佗所建,遗址在今广州越秀山。裁:剪,断。

为客正当无雁处,故园谁道有书来。
当:一作“逢”。无雁处:大雁在秋天由北方飞向南方过冬,据说飞至湖南衡山则不再南飞了。南海在衡山以南,故曰“无雁处”。

城头早角吹霜(shuāng)尽,郭里残潮荡月回。
霜尽:此处指天亮了。广州天气暖和,天一亮霜便不见了。郭:古代在城的外围加筑的一道围墙。荡:一作“带”。

心似百花开未得,年年争发被春催(cuī)。
发:一作“向”。

参考资料:
1、彭定求等全唐诗(下)上海:上海古籍出版社,1986:1806
2、于海娣等唐诗鉴赏大全集北京:中国华侨出版社,2010:425
相关翻译

南海旅次翻译

抒发内心的怀乡之情最好不要登上越王台,因为登高望远只会使内心的思乡情结更加无法排解。 我正在南海这个鸿雁无法飞到的地方客居,故园的音讯又有谁可以传达呢? 城头的角声吹去了霜华,天已经亮了,护城河里尚未退尽...展开阅读全文∨
相关赏析

南海旅次赏析

  此诗抒写羁旅之情。首联“忆归休上越王台,归思临高不易裁”,从广州的著名古迹越王台落笔,但却一反前人的那种“远望当归”的传统笔法,独出心裁地写成“忆归休上”,以免归思泛滥,不易裁断。如此翻新的写法,脱...展开阅读全文∨
创作背景

南海旅次创作背景

此诗作于唐昭宗光化三年(900年)之前。曹松是舒州(治所在今安徽潜山)人,因屡试不第,长期流落在今福建、广东一带。这首诗就是他连年滞留南海(郡治在今广东省广州市)时的思归之作。

作者介绍
曹松
曹松(约830─?)字梦徵,舒州(今安徽省潜山县)人。早年家贫,避居洪州西山,其后投奔建州刺史李频。李死后,又一度落拓江湖,奔走于江苏、浙江...详情
相关作品
唐朝曹松
泽国江山入战图,生民何计乐樵苏。
凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。

泽国江山入战图,生民何计乐樵苏。
大片的水域江山都已绘入战图,百姓想要打柴割草度日而不得。

凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。
请你不要再提封侯的事情了,一位将军的功成名就要牺牲多少士卒生命!

泽(zé)国江山入战图,生民何计乐樵(qiáo)苏。
泽国:水乡。樵苏:指日常生计。

凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。

guó jiāng shān zhàn
shēng mín qiáo
píng jūn huà fēng hóu shì
jiāng gōng chéng wàn
唐朝曹松
天高淮泗白,料子趋修程。汲水疑山动,扬帆觉岸行。
云离京口树,雁入石头城。后夜分遥念,诸峰霜露生。
tiān gāo huái bái
liào xiū chéng
shuǐ shān dòng
yáng fān jiào àn háng
yún jīng kǒu shù
yàn shí tóu chéng
hòu fèn yáo niàn
zhū fēng shuāng shēng
唐朝曹松
泽国江山入战图,生民何战乐樵苏。
凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。
传闻一战百神愁,两岸强兵过未休。
谁道沧江总无事,近来长共血争流。

泽国江山入战图,生民何计乐樵苏。
富饶的水域江山都已被战云笼罩,百姓想要打柴割草度日都不能实现。

凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。
请别再提什么封侯的事情了,你们可知,一位将领功成名就要牺牲多少士卒生命!

传闻一战百神愁,两岸强兵过未休。
传说一旦开战连众神灵都发愁,两岸军队连年混战一直不停休。

谁道沧江总无事,近来长共血争流。
谁还说沧江总是太平没有祸事,近来江水混着鲜血争先向东流。

泽国江山入战图,生民何计乐樵(qiáo)苏。
泽国:泛指江南各地,因湖泽星罗棋布,故称。樵苏:一作“樵渔”。

凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。

传闻一战百神愁,两岸强兵过未休。
传闻:一作“波间”。

谁道沧江总无事,近来长共血争流。

这组诗载于《全唐诗》卷七百一十七。“己亥岁”这个醒目的诗题,就点明了诗中所写的是活生生的社会政治现实。

安史之乱后,战争先在河北,后来蔓延入中原。到唐末又发生大规模农民起义,唐王朝进行穷凶极恶的镇压,大江以南也都成了战场。这就是所谓“泽国江山入战图”。诗句不直说战乱殃及江汉流域(泽国),而只说这一片河山都已绘入战图,表达委婉曲折,让读者通过一幅“战图”,想象到兵荒马乱、铁和血的现实,这是诗人运用形象思维的一个成功例子。

“泽国江山入战图,生民何计乐樵苏”这两句首先为我们勾勒出一幅征伐不断,民不聊生的乱世图。首句中的“泽国”,即指江汉流域。这一句说汉江流域都被画入了作战图,言外之意就是说战火已经从大江以北蔓延到了大江以南。由此,一个到处打仗的乱世就被形象地描绘出来了,然而表达上却含蓄委婉。次句通过刻画乱世中百姓的普遍心理,反映他们流离失所,无以为生的情形。“樵”指打柴,“苏”则为割草。在和平的年代,这本是两种极为艰辛的生计,根本谈不上什么快乐。但是如今,它们却成为百姓心目中的一种理想生活。为什么呢?因为在眼下这样的乱世,能给以打柴,割草平安地活着就已经是莫大的幸福了,除此以外,还能有什么更高的要求呢?然而即便是这一卑微、渺小的要求,对于百姓来说仍然是一种奢望,当真要让闻着落泪,见者伤心了。这一句只七个字,描述的事情也极为简单,但是语意却几度转折,不得不让人佩服诗人的写作功力。

“凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。”这里“封侯”之事,是有现实针对性的:公元879年(乾符六年,即“己亥岁”)镇海节度使高骈就以在淮南镇压黄巢起义军的“功绩”,受到封赏,无非“功在杀人多”而已。令人闻之发指,言之齿冷。无怪诗人闭目摇手道“凭君莫话封侯事”了。一个“凭”字,意在“请”与“求”之间,语调比言“请”更软,意谓:行行好吧,可别提封侯的话啦。词苦声酸,全由此一字推敲得来。

“一将功成万骨枯”,更是一篇之警策。它词约而义丰。与“可怜白骨攒孤冢,尽为将军觅战功”(张蠙《吊万人冢》)之句相比,字数减半而意味倍添。它不仅同样含有“将军夸宝剑,功在杀人多”(刘商《行营即事》)的现实内容;还更多一层“士卒涂草莽,将军空尔为”(李白《战城南》)的意味,即言将军封侯是用士卒牺牲的高昂代价换取的。其次,一句之中运用了强烈对比手法:“一”与“万”、“荣”与“枯”的对照,令人触目惊心。“骨”字极形象骇目。这里的对比手法和“骨”字的运用,都很接近“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的惊人之句。它们从不同侧面揭示了封建社会历史的本质,具有很强的典型性。前三句只用意三分,词气委婉,而此句十分刻意,掷地有声,相形之下更觉字字千钧。

这组诗以干支为题,以示纪实,明确表明了对现实的批判态度。全诗概况地写出了战争对人民造成的深重灾难和浩劫,以冷峻深邃的目光洞穿千百年来封建战争的实质,写得力透纸背,入木三分。

guó jiāng shān zhàn
shēng mín zhàn qiáo
píng jūn huà fēng hóu shì
jiāng gōng chéng wàn
chuán wén zhàn bǎi shén chóu
liǎng àn qiáng bīng guò wèi xiū
shuí dào cāng jiāng zǒng shì
jìn lái zhǎng gòng xuè zhēng liú
唐朝曹松
千门庭燎照楼台,总为年光急急催。半夜腊因风卷去,
五更春被角催来。宁无好鸟思花发,应有游鱼待冻开。
不是多岐渐平稳,谁能呼酒祝昭回。
qiān mén tíng liáo zhào lóu tái
zǒng wéi nián guāng cuī
bàn yīn fēng juàn
gèng chūn bèi jiǎo cuī lái
níng hǎo niǎo huā
yīng yǒu yóu dài dòng kāi
shì duō jiàn píng wěn
shuí néng jiǔ zhù zhāo huí
唐朝曹松
晓色教不睡,卷帘清气中。林残数枝月,发冷一梳风。
并鸟含钟语,欹荷隔雾空。莫疑营白日,道路本无穷。
xiǎo jiāo shuì
juàn lián qīng zhōng
lín cán shù zhī yuè
lěng shū fēng
bìng niǎo hán zhōng
kōng
yíng bái
dào běn qióng
唐朝曹松
泽国江山入战图,生民何计乐樵苏。
凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。
guó jiāng shān zhàn
shēng mín qiáo
píng jūn huà fēng hóu shì
jiāng gōng chéng wàn
唐朝曹松
泻月声不断,坐来心益闲。无人知落处,万木冷空山。
远忆云容外,幽疑石缝间。那辞通曙听,明日度蓝关。
xiè yuè shēng duàn
zuò lái xīn xián
rén zhī luò chù
wàn lěng kōng shān
yuǎn yún róng wài
yōu shí féng jiān
tōng shǔ tīng
míng lán guān
唐朝曹松
一朵又一朵,并开寒食时。
谁家不禁火,总在此花枝。
duǒ yòu duǒ
bìng kāi hán shí shí
shuí jiā jìn huǒ
zǒng zài huā zhī
唐朝曹松
势能成岳仞,顷刻长崔嵬。暝鸟飞不到,野风吹得开。
一天分万态,立地看忘回。欲结暑宵雨,先闻江上雷。
shì néng chéng yuè rèn
qǐng zhǎng cuī wéi
míng niǎo fēi dào
fēng chuī kāi
tiān fèn wàn tài
kàn wàng huí
jié shǔ xiāo
xiān wén jiāng shàng léi
唐朝曹松
及第兼归觐,宜忘涉驿劳。青云重庆少,白日一飞高。
转楚闻啼狖,临湘见叠涛。海阳沈饮罢,何地佐旌旄。
jiān guī jìn
wàng shè 驿 láo
qīng yún zhòng qìng shǎo
bái fēi gāo
zhuǎn chǔ wén yòu
lín xiāng jiàn dié tāo
hǎi yáng shěn yǐn
zuǒ jīng máo
忆归休上越王台,归思临高不易裁。 为客正当无雁处,故园谁道有书来。 城头早角吹霜尽,郭里残潮荡月回。 心似百花开未得,年年争发被春催。